Silverpartner
Silverpartner

Smeden Vårdcentral

  • Björksgatan 8, våning 2
  • 63221 Eskilstuna
  • Sverige
  • Tel 016-10 47 00
  • Besök hemsida
Anki
Anki Nyzell
Karin
Karin Bogen
vice VD
Tel 016-120020
Mobil 0725-133316

Om vårt företag

Vårdcentralen är basen i sjukvården. Där får du och din familj stöd och hjälp av personal som är specialiserad på att se till hela patientens hälsa och olika sjukdomar.

Vi på Vårdcentralen Smeden kan erbjuda dig ett brett utbud av primärvårdstjänster med stark lokal förankring. Vår service utmärks av flexibilitet i utbudet och trygghet i utförandet. Läs mer om hur du kan lista dig på Vårdcentralen Smeden på vår hemsida.

Vårdcentralen Smeden drivs i privat regi; Ägare är ca 60 lokala företag i Eskilstuna. Verksamheten är offentligt finansierad och vänder sig till allmänheten. OBS! När du väljer vårdcentral för ditt barn, väljer du även barnavårdcentral. Landstingets regler gäller. Från och med första januari 2017 är besök i primärvården avgiftsfria.

VÄLKOMNA till Smeden - här jobbar vi alltid för att du som patient skall få bästa möjliga vård och bemötande!